Privacy en voorwaarden

Versie: 20 mei 2021

lootjestrekken.nl is opgericht in 2001 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27350769.

lootjestrekken.nl vindt het belangrijk om je duidelijk te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Tijdens het lootjes trekken verwerkt lootjestrekken.nl een aantal persoonsgegevens.

lootjestrekken.nl steunt stichting Privacy First.

Doeleinden verwerking

lootjestrekken.nl verwerkt jouw persoonsgegevens met als doel:

 • Om lootjes te trekken en een verlanglijstje te maken.
 • Voor het afstemmen van onze website op jouw wensen en het bijhouden van jouw persoonlijke voorkeuren.
 • Voor het maken van analyses ter verbetering van onze dienstverlening.
 • Om je te informeren over onze website.

lootjestrekken.nl verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van Meetrix Online: Het kunnen uitvoeren van de dienst waarvoor bezoekers lootjestrekken.nl gebruiken zoals het trekken van lootjes, het kenbaar maken van de wensen, de uitwisseling hiervan en het informeren van gebruikers.

Jouw privacy

lootjestrekken.nl waarborgt jouw privacy op de volgende manieren:

 • Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn om lootjes te trekken en een verlanglijstje te maken.
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zoals adverteerders. Je e-mailadres wordt dus alleen gebruikt voor het versturen van e-mail door lootjestrekken.nl.
 • Wij plaatsen alleen cookies die nodig zijn voor de werking van de website en statistische analyse. Deze cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal één jaar in je browser aanwezig.
 • Wij plaatsen geen cookies namens derden (third-party cookies).
 • Wij versleutelen alle pagina's met SSL/HTTPS: het slotje in je browser.
 • Wij slaan gegevens op binnen de grenzen van de Europese Unie.

Analytics

lootjestrekken.nl verzamelt via Google Analytics anonieme gebruiksgegevens voor analysedoeleinden. Statistische gebruiksanalyses stellen ons in staat de website continue te verbeteren. Om jouw privacy te waarborgen zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Er wordt een anoniem cookie gebruikt.
 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
 • Het laatste octet van je IP-adres wordt gemaskeerd.
 • ‘Gegevens delen’ met Google is uitgezet.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.
 • Je kunt je afmelden voor Google Analytics.

Cookies

Wij gebruiken cookies waarmee wij je relevante informatie kunnen tonen op andere websites en social media. Ook gebruiken wij vergelijkbare technieken zoals meet- en conversiepixels om de effectiviteit van onze online advertenties te meten en te verbeteren. Om jouw privacy te waarborgen zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Je kan de website gebruiken zonder marketing-cookies door bij je eerste bezoek op ‘Niet akkoord’ te klikken.
 • Er is een bewerkersovereenkomst gesloten met advertentienetwerken waar wij mee samenwerken.
 • Wij hebben advertentienetwerken geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor diensten gericht aan derden.

Verstrekking persoonsgegevens

Wil je gebruik maken van lootjestrekken.nl dan ben je verplicht om je naam en e-mailadres in te vullen. De volgende gegevens zijn niet verplicht: geslacht, leeftijd, hobby’s & interesses, postadres en cadeauwensen. Indien je deze persoonsgegevens niet aan lootjestrekken.nl verstrekt, dan heeft degene die jouw lootje toegewezen krijgt een minder goed beeld van jouw wensen.

Beveiligen en bewaren

lootjestrekken.nl beveiligt en bewaart jouw gegevens op de volgende manieren:

 • Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat wij adequate technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking.
 • Je persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor daartoe geautoriseerde medewerkers van lootjestrekken.nl voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacystatement.
 • Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wanneer het niet langer noodzakelijk is om jouw persoonsgegevens te verwerken zullen wij jouw persoonsgegevens anonimiseren.

Vrijwaring

Deze website is zeer zorgvuldig ontwikkeld. Aan het gebruik van lootjestrekken.nl kunnen echter geen rechten worden ontleend. lootjestrekken.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of onjuist functioneren van de website of het niet of niet tijdig aankomen van berichten.

Geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering

Voor het afstemmen van de cadeauzoeker op jouw persoonlijke voorkeuren en persoonskenmerken maakt lootjestrekken.nl gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering) op basis van jouw persoonsgegevens. Op die manier kunnen wij degene die een cadeau voor jou wil kopen relevante suggesties doen en de kans te vergroten dat je een cadeau krijgt dat past bij jouw profiel.

Cadeau-ideeën en externe links

lootjestrekken.nl is kosteloos te gebruiken door de bijdrage van onze partners. lootjestrekken.nl toont relevante cadeau-ideeën voor jouw viering. Door te klikken op een link bezoek je de webwinkel van een partner. Het gebruik van deze externe websites, waaronder het bestellen van cadeaus, valt buiten de verantwoordelijkheid van lootjestrekken.nl.

Gegevens verwijderen

Degene die een groep heeft opgezet kan personen (namen en e-mailadressen) uit de groep verwijderen of de hele groep verwijderen. Zie ook onze help-pagina.

Jouw rechten

Je hebt het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Hiernaast heb je het recht om ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Als betrokkene heb je ook het recht lootjestrekken.nl te verzoeken de persoonsgegevens die je zelf aan lootjestrekken.nl verstrekt hebt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen (dataportabiliteit).

Vragen, verzoeken en klachten

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerking die lootjestrekken.nl doet kunt je contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot dataportabiliteit, inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kan je schriftelijk via e-mail indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij je om identificatie vragen. Als betrokkene heb je tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

lootjestrekken.nl
Kampveld 1
2611 DA Delft
help@lootjestrekken.nl
015 – 202 30 23

Start hier met lootjes trekken.